Waarom moet je komen?

De GDPR is van kracht vanaf 25 mei 2018.

We kunnen veilig stellen dat de GDPR geen enkele ondernemer nog onbekend is. Vrijwel iedere onderneming werd ondertussen op de één of andere manier gewaarschuwd voor de nieuwe privacyverordening die binnen enkele maanden in werking treedt en die de nodige aanpassingen vraagt in het privacybeleid van ondernemingen. Een werkelijk blok aan ‘t been voor de meesten. Voor een groot deel is de GDPR nochtans oude wijn in nieuwe zakken. Verwerk je persoonlijke gegevens van je personeel en je klanten? Zorg dan dat deze mensen op de hoogte zijn van wat er met deze informatie gebeurt, en verwerk geen gegevens zonder hiervoor een goede reden te hebben.

General

Data

Protection

Regulation

Desondanks is de GDPR niet weg te slaan uit de media. Tot nu toe was er weinig bewustzijn omtrent privacy, en laat dit nu net de belangrijkste doelstelling zijn van de GDPR. Dit bewustzijn moet aanwezig zijn bij iedereen die in aanraking komt met persoonsgegevens. De nieuwe verordening is immers zonders uitzondering van toepassing op de bakker op de hoek en de kleine webshop van de student-ondernemer. Ook zij moeten op de hoogte zijn van de veranderingen die de nieuwe wetgeving met zich mee brengt en op een verantwoordelijke manier omgaan met de persoonsgegevens die ze verzamelen.

Het is op deze doelgroep van ‘kleine’ ondernemers dat de workshop zich focust. Geen theoretische verslaggeving, maar concrete en praktische tips om GDPR-proof te zijn tegen mei 2018. We vertellen je hoe je de GDPR moet implementeren aan de hand van een aantal concrete actiepunten. Na de workshop weet je als deelnemer welke impact de GDPR heeft op jouw onderneming en zeer concreet wat je moet doen om de privacyrisico’s in jouw onderneming aan te pakken.

Bekijk onze GDPR reeks